ҰҚҰҒЗ ҚҰРЫЛЫМЫ ҰҚҰҒЗНЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИБАҒЫТТАРЫ

  • Материалтану және конденсацияланған күй физикасы;
  • Ядролық және баламалы энергетика;
  • Биология және өсімдіктер биотехнологиясы;
  • Геоэкологиялық мониторинг және рационалды табиғатты қолдану;
  • Полимерлік және композициялық материалдардың химиясы мен технологиясы.
//google analytics send stat //try{ // var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7638600-1"); // pageTracker._trackPageview(); //} catch(err){} //текущий язык для использования в javascript window.language="kk";